18 czerwca 2019

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 09.00 do godz. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Józefa Piłsudskiego 107.
 Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.