17 lipca 2019

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz.  09:30  do  godz.  13:00  nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicach:
 1.  Karola  Szymanowskiego,
 2.  Zielonej.  Czas wyłączenia poszczególnych odcinków sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.  Za powstałe niedogodności przepraszamy.