17 kwietnia 2020

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 8.45 do godz. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Okopowej 10-14 oraz Ogródki Działkowe.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.