12 sierpnia 2019

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz.  10:00  do godz.  13:00  nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicach:  1.  Orzegowskiej,  2.  Jana Matejki,  oraz   od  godz.  11:00  do  godz.  14:00  przy ulicy  Kamiennej  od nr.  2  do  nr.  16.  Czas wyłączenia poszczególnych odcinków sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.  Za powstałe niedogodności przepraszamy.