12 czerwca 2020

Aktualizacja.

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej  do godz. 14.00  nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy:  Halembskiej  ( od nr 76  do nr 82 ). 
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.