12 czerwca 2020

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej  do godz. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy:  Stanisława  Staszica.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.