12 marca 2020

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej  do godz. 20.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicach: Zjednoczenia, Barbary ( z przyległymi ulicami ), Józefa, Kasztanowej.  
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.