5 marca 2020

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej  od godz.  10.00  do  godz. 14.00  nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicach: Pułaskiego, Szczudlaka, Ligockiej. oraz  Oginskiego.  
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.