3 kwietnia 2020

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 11.00 do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Szczudlaka od nr 37 do nr 53.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.