3 marca 2020

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz.  11:00  do  godz.  15:00  nastąpi przerwa  w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy  Kaczmarka. Czas wyłączenia poszczególnych odcinków sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.  Za powstałe niedogodności przepraszamy.