2 lipca 2019

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 11.00 do godz. 13.00  nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicach:
1. Pomorskiej
2. Jana  Kochanowskiego
Czas wyłączenia poszczególnych odcinków sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.