1 sierpnia 2019

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej od godz.  22:00  do  godz.  05:00  nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicach: 1. Jana  Sobieskiego, 2. Piastowskiej, 3. Na Łąkach, 4. Potokowej, 5. Jana  Gierałtowskiego, 6. Jana Dobrego, 7. Ogrodowej, 8. Nad Bytomką, 9. Zwycięstwa, 10. Isaaka  Dunajewskiego, 11. Ks. Józefa  Czempiela, 12. Kędzierzyńskiej, 13. Przy Kolei, 14. Szczęść  Boże, 15. Ballestremów, 16. Marii  Konopnickiej, 17. Wincentego  Janasa, 18. Wolności  od  nr.  1 - 19, 18. Powstańców,  19. Bankowej,  20. Starowiejskiej,  21. Wiktora Bujoczka,  22. Emanuela  Smołki,  23. Andrzeja  Mielęckiego,  24. Gustawa  Morcinka,  25.  Władysława Żeleńskiego,  26.  Karola  Miarki.  Czas wyłączenia poszczególnych odcinków sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.  Za powstałe niedogodności przepraszamy.