27 listopada 2018

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej od godz. 11.00 do godz. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicach:
1. Ligockiej
2. Pułaskiego
3. Szczudlaka
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji prowadzonych robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.