19 lutego 2020

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 9:00 do godz.13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Rybnickiej (od ul. Nowy Świat do ul. Makoszowskiej). 
Czas wyłączenia poszczególnych odcinków sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.  
Za powstałe niedogodności przepraszamy.