10 czerwca 2020

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej do godz.14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców od ul. Halembskiej do Rybnickiej. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.