3 czerwca 2019

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz.09.30 do godz.14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców Dzielnicy Kochłowic przy ulicach ; 
1. Do Dworca 
2. Gajowej do Warsztatowej
3. Młodzieżowej
4. Stefana Batorego
5. Cyprysowej
6. Jana Dzierżonia
7. Radoszowskiej od ulicy Młodzieżowej do Bałtyckiej.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.