15 lipca 2019

Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, zaprasza do udziału w dialogu technicznym nr GRZ/262/100/2019 pn.:

Budowa oraz wyposażenie układu do monitorowania i sterowania obiektów sieciowych eksploatowanych przez PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Klauzule RODO wraz z oświadczeniem