25 czerwca 2024

PWiK w Rudzie Śląskiej zakończyło inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Mikołowskiej nr 39E — 39F w Rudzie Śląskiej — Halembie”.

  • Zadanie polegało na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami o długości 142,8 mb oraz na przebudowie wodociągu o długości 156,3 mb.
  • Realizacja zadania trwała od października 2023 r.
  • Koszt zadania wyniósł 251 805,48 zł netto.

Celem inwestycji było podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej, z której ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum” oraz podłączenie do nowego wodociągu.

To kolejne zrealizowane zadanie, które pozwala na zwiększenie ilości osób korzystających ze zbiorczych systemów kanalizacyjnych oraz umożliwiające likwidację osadników bezodpływowych, docelowo mające korzystny wpływ na środowisko wodne oraz na poziom życia mieszkańców.

Właściciele nieruchomości, w których rejonie prowadzona była inwestycja, mają już możliwość odprowadzania ścieków bezpośrednio do oczyszczalni.

 

Zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Mikołowskiej nr 39E — 39F w Rudzie Śląskiej — Halembie” zostało częściowo sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

dofinansowano.jpg