11 kwietnia 2022

Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej oraz tłoczni ścieków w ul. Górnej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach

W dniu 29.03.2022 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  w Rudzie Śląskiej zawarło umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej oraz tłoczni ścieków w ul. Górnej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach”.

Wartość projektu           670.450,00 zł

Środki WFOŚiGW            302.400,00 zł

dofinansowano.jpg