Informacje o kradzieżach elementów trakcji elektrycznej, czy infrastruktury wodociągowej oraz urządzeń kolejowych na terenie całego kraju to niestety smutna codzienność. Z problemem tym, podobnie jak wiele innych firm, czy instytucji, borykają się rudzkie wodociągi.

Pracownicy PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej coraz częściej spotykają się z kradzieżami nie tylko włazów kanalizacyjnych czy wpustów deszczowych, ale także zabezpieczeń takich jak: barierki, sierżanty, pachołki oraz metalowe stojaki, które mają za zadanie chronić uczestników ruchu drogowego przed nieszczęśliwymi wypadkami.

Każdy skradziony taki element, to nie tylko dodatkowe koszty dla przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim zagrożenie dla każdego z nas. Brak włazów czy zabezpieczeń zdewastowanej studzienki w drodze może spowodować uszkodzenie samochodu lub być bezpośrednią przyczyną wypadku samochodowego. Ofiarami mogą stać się także rowerzyści lub piesi.

Przedsiębiorstwo uzyskując informację o braku włazów czy dewastacji studni, uzupełnia je natychmiastowo lub dokonuje zabezpieczenia do czasu zakupu niezbędnych materiałów.

Jeśli ktoś z Państwa będzie świadkiem kradzieży włazów i wpustów deszczowych lub zauważy kradzieże lub brak zabezpieczeń, prosimy o bezzwłoczne poinformowanie naszych służb lub policji. Mamy nadzieję, że w obliczu wspólnego zagrożenia nie pozostaniecie Państwo obojętni.

PAMIĘTAJ!

Skradziony właz kanalizacyjny czy wpust deszczowy, a także brak zabezpieczenia takiego jak: barierka, sierżant, pachołek czy metalowy stojak TO ZAGROŻENIE DLA KAŻDEGO Z NAS!

ALARMUJ!

  • 994  PWiK
  • 997  POLICJA
  • 986  STRAŻ MIEJSKA