Przedłużamy termin nadsyłania prac na konkurs plastyczny „Wody podziemne - nasz ukryty skarb”. Na prace konkursowe czekamy do 12 kwietnia 2022 r.

W związku z tym ulega zmianie Regulamin Konkursu: 

pkt V. 3 otrzymuje brzmienie:
Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie lub dostarczenie ich na adres PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Ślaskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska, z dopiskiem Konkurs „Wody podziemne – nasz ukryty skarb” w terminie do dnia 12 kwietnia 2022 roku (rozpatrywane będą tylko i wyłącznie prace, które zostały dostarczone do w/w dnia).

pkt VI. 7 otrzymuje brzmienie:
Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 14 kwietnia 2022 roku. Odnośna informacja zostanie przekazana pocztą elektroniczną oraz telefonicznie do sekretariatów szkół, których uczniowie zostali Laureatami. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przekazywania informacji wyłącznie szkołom, których uczniowie otrzymali nagrody i wyróżnienia.

pkt VIII.2 otrzymuje brzmienie:
Informacja o miejscu i godzinie wręczenia nagród zostanie przekazana szkołom (których uczniowie zostali laureatami), pocztą elektroniczną oraz telefonicznie. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się nie później niż do dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Konkurs nawiązuje do obchodów Światowego Dnia Wody, który co roku podkreśla szczególny aspekt wody słodkiej oraz eksponuje zagrożenia związane ze spadkiem jej zasobów. W 2022 roku Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem „Wody podziemne - uczyńmy niewidoczne widocznym”. Zmieniający się klimat i przedłużające się okresy suszy, sprawiają, że wody podziemne mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę. Światowy Dzień Wody zwraca uwagę na ten niewidoczny zasób.

Konkurs odbędzie się pod Patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej przy współudziale Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych In-nI.

Zachęcamy do udziału w Konkursie! 

Zmieniony Regulamin konkursu plastycznego 2022
Karta zgłoszenia

plakat konkurs 2022 nowy termin.jpg