Nagrodziliśmy 26 małych artystów! Nasze Przedsiębiorstwo zorganizowano, po raz kolejny, edukacyjny konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych.

Wiadomości Rudzkie 23.11.2016 r. – „Przygody płynącej wody oczami najmłodszych”