„Przygody kropelek wody ” – to hasło tegorocznego konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych z Rudy Śląskiej.  Brali w nim udział mali artyści, w wieku 5 - 6 lat.  Dzieci miały za zadanie wykonać pracę plastyczną, w dowolnej technice, związanej z problematyką proekologiczną, mieszczącą się w myśli przewodniej tematyki konkursowej.

Celem konkursu było między innymi: promowanie zasad higieny osobistej poprzez wyrobienie nawyku częstego mycia rąk mydłem i wodą oraz kształtowanie postaw proekologicznych dzieci. Organizatorzy mieli także na względzie promocję uzdolnionych plastycznie twórców dziecięcych.

Do PWIK nadesłano 71. prac z 16. przedszkoli. Komisja konkursowa postanowiła przyznać 20. równorzędnych nagród dla małych artystów. Zostaną one przekazane bezpośrednio do przedszkoli 10 grudnia 2021 r.

W tym roku postanowiono także przyznać 3. równorzędne nagrody dla przedszkoli, których podopieczni znaleźli się w finałowej dwudziestce. Przedszkola będą mogły uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanym spotkaniu, w którym Pan Pedro oprócz żonglerskich sztuczek podpowie jak używać właściwie wody i jakie z nią wiążą się przygody.

Przedsięwzięcie przygotowane wspólnie z In-nYm Domem Kultury, tradycyjnie objęte zostało patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej oraz uzyskało patronat medialny Wiadomości Rudzkich.

Nagrody otrzymują:

 1. Jakub Baszyński - MP nr 7
 2. Hanna Kowalska - MP nr 7
 3. Kinga Tetkowska - MP nr 9
 4. Natalia Włodarek - MP nr 21
 5. Wojciech Stanisławski - MP nr 24
 6. Hanna Szydlak - MP nr 24
 7. Aleksandra Studnik - MP nr 24
 8. Oliwia Koszarska - MP nr 28
 9. Łukasz Kosman -  MP nr 28
 10. Filip Chodziuk - MP nr 28
 11. Iga Kania - MP nr 35
 12. Kinga Czogała - MP nr 35
 13. Aleksander Dymara - MP nr 36
 14. Magdalena Szampera - MP nr 36
 15. Hana Jankowicz - MP nr 36
 16. Patrycja Pistelok - MP nr 36
 17. Bartosz Ptak - MP nr 38
 18. Zuzanna Wicik - Oddział Przedszkolny przy SP 4
 19. Nikodem Warzecha - Oddział Przedszkolny przy SP 4
 20. Antoni Kostek - Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety

Nagrodzone przedszkola:

 1. Miejskie Przedszkole nr 36 w Rudzie Śląskiej (ZSP nr 2)
 2. Miejskie Przedszkole nr 28 w Rudzie Śląskiej (ZSP nr 3)
 3. Miejskie Przedszkole nr 24 w Rudzie Śląskiej

Wszystkim wyróżnionym dzieciom gratulujemy weny twórczej i pomysłowości. Dziękujemy także wychowawcom z przedszkoli i rodzicom za zaangażowanie.