PWiK pragnąc włączyć się w działania, których celem jest propagowanie odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego, po raz dziesiąty, zaprosiło szkoły podstawowe z Rudy Śląskiej do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym w związku z obchodami Światowego Dnia Wody. W tym roku konkurs pn. „Doceniam wodę”, skierowany był do uczniów klas czwartych rudzkich szkół.

Celem konkursu było między innymi wdrażanie dzieci w działania zmierzające do ochrony zasobów wodnych, a także kształtowanie świadomości ekologicznej.  Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej oraz uzyskało patronat medialny Wiadomości Rudzkich.

Pomimo trudności związanych z nauczaniem zdalnym, idea konkursu spotkała się z zainteresowaniem ze strony 7. szkół podstawowych - Nr 2,  Nr 6, Nr 7,  Nr 15, Nr 27, Nr 35, Nr 40.

Do PWIK wpłynęło 29 prac, które oceniła 5-osobowa komisja konkursowa. Kryteriami oceny była: zgodność z tematem, oryginalny sposób interpretacji, poprawność warsztatu pracy oraz ogólna wrażliwość plastyczna.

Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce - Julia Franiel, Szkoła Podstawowa nr 7

II miejsce - Martyna Mizgała, Szkoła Podstawowa nr 6

III miejsce - Filip Oleksiuk, Szkoła Podstawowa nr 27

Wyróżnienie - Martyna Lukoszek, Szkoła Podstawowa nr 35

Wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w naszym konkursie.