Jaką drogę pokonuje zanieczyszczona woda od momentu, kiedy trafia do oczyszczalni ścieków? Co dzieje się z brudną wodą, która zostanie oczyszczona? Dlaczego do pracy oczyszczalni potrzebne są bakterie? Między innymi odpowiedzi na te pytania mogli usłyszeć uczestnicy kolejnych Dni Otwartych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. W dniach od 10 do 12 października mieszkańcy miasta mogli zobaczyć, jak wygląda praca w oczyszczalni “Halemba-Centrum”, “Barbara” oraz “Orzegów”. Była to niepowtarzalna okazja, by poszerzyć swoją wiedzę, zapoznać się z nowoczesną technologią i specjalistycznym sprzętem rudzkich wodociągów.

 - Dni Otwarte na naszych obiektach, to już tradycja. Miło nam, że cieszą się one nadal niesłabnącym zainteresowaniem ze strony rudzian. Jest to też dla nas sygnał do organizacji kolejnych edycji. – mówił Grzegorz Rybka prezes PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. - Jak zawsze wszyscy zainteresowani mogą z bliska zobaczyć jak istotnym oraz skomplikowanym, pod względem technologicznym, jest zakres funkcjonowania PWIK. Opowiadamy także o tym, dlaczego tak ważne jest oczyszczanie ścieków i jak wspólnie możemy chronić środowisko naturalne.

Podczas dziewiątych już Dni Otwartych PWIK do zwiedzania oczyszczalni zaproszono dzieci i młodzież z rudzkich szkół, a także pozostałych, zainteresowanych mieszkańców. W sumie oczyszczalnie “Halemba-Centrum”, “Barbara” oraz “Orzegów” odwiedziło 743 osób. - W ramach Dni Otwartych tradycyjnie oprowadzamy po naszych obiektach i tłumaczymy jak zbudowana jest oczyszczalnia ścieków. Staramy się, łączyć to z przekazywaniem wiedzy o rozsądnym gospodarowaniu wodą oraz pokazywać dzieciom, jak dbamy o zanieczyszczoną wodę w trakcie procesu jej oczyszczania. Nie zapominamy także o edukowaniu w zakresie tego, co powinno trafiać do kosza na śmieci, a nie do muszli. Okazuje się, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że śmieci spłukiwane w ubikacji przyczyniają się do powstawania awarii urządzeń na przepompowniach ścieków czy oczyszczalniach.  - mówił Rafał Kopiec, kierownik oczyszczalni “Orzegów”.

Uczestnicy Dni Otwartych mogli więc zobaczyć, jak przebiega proces technologiczny oczyszczania ścieków, który składa się z części mechanicznej (usuwanie zanieczyszczeń powyżej kilku milimetrów oraz elementów mineralnych - np. piasku) oraz z części biologicznej. Tutaj już do „akcji” wkraczają mikroorganizmy, które oczyszczają ścieki. Na końcu trafiają one jeszcze do osadników wtórnych, gdzie na zasadzie sedymentacji następuje rozdział ścieków oczyszczonych od osadów. Nie każdy jednak wie, co dzieje się dalej z oczyszczonymi ściekami. - Jak się okazuje, trzeba nieustannie edukować na temat tego, że ścieki oczyszczone nie trafiają do naszych kranów i nie nadają się do codziennego użycia, lecz do odbiornika, którym najczęściej jest rzeka. Są jednak tak czyste, że nie zagrażają zwierzętom, ani roślinom i podlegają dalszym procesom samooczyszczania w wodach naturalnych. - podkreślił Stefan Rogoziński, kierownik oczyszczalni „Barbara” w Bykowinie.

I tak - ścieki oczyszczone z obiektu “Barbara” spływają do potoku Bielszowickiego, z oczyszczalni “Halemba-Centrum” - do Kłodnicy, a z oczyszczalni “Orzegów” do rzeki Bytomki. By dowiedzieć się, jak do tego dochodzi, pracownicy poszczególnych oczyszczalni pokazywali gościom wszystko, co na co dzień jest niedostępne dla przeciętnego człowieka. Jednym z miejsc, które co roku budzi większe zainteresowanie wśród odwiedzających, są m.in. centralne sterownie. To właśnie w nich odbierane są wszystkie sygnały, pomiary i zdarzenia zachodzące w poszczególnych częściach oczyszczalni oraz w przepompowniach ścieków zlewni danego obiektu.

Warto dodać, że przy okazji Dni Otwartych mieszkańcy mogli zobaczyć pokaz specjalistycznego sprzętu ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji, kamery do przeprowadzania inspekcji, a także zadymiacza, dzięki któremu można wykrywać nielegalne przyłącza lub włączenia do kanalizacji miejskiej. Dodatkowo najmłodsi goście otrzymali książeczki edukacyjne oraz mogli obejrzeć film „Edukacja z Wodniczkiem – oczyszczanie wody”.  - Naszym celem jest dbanie o sprawne i skuteczne oczyszczanie ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poprzez pokazywanie, jak pracuje oczyszczalnia i jak wygląda cały proces staramy się uświadamiać mieszkańcom, już od najmłodszych lat, jak ważne są działania mające na celu ochronę środowiska. - mówił Adam Wiater, kierownik oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum”.