15 września 2022

Od kilku lat Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej realizuje w naszym mieście rozbudowę kanalizacji sanitarnej, która dofinansowana została ze środków Unii Europejskiej. Dzięki tej inwestycji w sumie skanalizowanych zostanie ponad 200 nieruchomości. Nowa kanalizacja ma korzystny wpływ na środowisko wodne oraz na poziom życia mieszkańców, a w dalszej perspektywie może przyczynić się do rozwoju miasta. Ponadto Spółka zakupiła liczne sprzęty do obsługi sieci kanalizacyjnej. Szykują się także inwestycje, jeżeli chodzi o oczyszczalnie i przepompownie.

Wiadomości Rudzkie 15.09.2022 r.