12 marca 2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną rosnącą liczbą przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz odwołaniem zajęć szkolnych, podjęta została decyzja o zawieszeniu konkursu plastycznego pt. „Dbam o wodę wspieram przyrodę”.
O dalszym toku sprawy będziemy Państwa informować na bieżąco.