3 stycznia 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, że w  związku z otrzymaniem informacji dotyczącej prawdopodobieństwa wystąpienia pogorszenia jakości wody dostarczanej mieszkańcom miasta Ruda Śląska, w szczególności w północnych dzielnicach miasta, natychmiast zostały podjęte działania zapobiegawcze. Pobrano próbki wody w strefie zasilania w wodę ww. części miasta. Na dzień dzisiejszy, tj. 03.01.2021r. badania nie wykazały przekroczenia parametrów jakości wody.
W przypadku zaobserwowania przez mieszkańców jakichkolwiek niedogodności związanych z jakością dostarczanej wody prosimy o bezpośrednie zgłaszanie ich do tut. Przedsiębiorstwa: telefon nr 994 lub (32)34 24 200.