30 kwietnia 2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 4 maja wznawia przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa.

W związku z licznymi prośbami klientów dotyczącymi możliwości dokonywania wpłat w kasie przedsiębiorstwa, Zarząd Spółki postanowił wznowić - od dnia 4 maja - działanie kasy w siedzibie spółki przy ul. Pokoju 13.
Informujemy, że kasa będzie czynna od  poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do 13 00.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych pracowników, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

  • obsługujemy tylko klientów w maseczkach (poprawnie założonych) oraz w rękawiczkach jednorazowych,
  • przy wejściu do budynku wymagamy dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym umieszczony jest przy wejściu),
  • wewnątrz budynku BOK może znajdować się tylko 1 osoba.

Uprzejmie prosimy, aby pozostałe sprawy w dalszym ciągu załatwianie były w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
  • drogą elektroniczną: bok@pwik.com.plawarie@pwik.com.pl
  • pod numerami telefonów: Biuro Obsługi Klienta 32 / 34 24 300, bezpłatny numer awaryjny 994.

Ponadto ponownie informujemy, że wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe działania nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Mamy nadzieję, że podjęte działania spotkają się z Państwa zrozumieniem i wyrozumiałością.