4 grudnia 2023

1 grudnia 2023 roku została podpisana Umowa o wzajemnej współpracy w zakresie badań i rozwoju, edukacji i rozwoju kadry - pomiędzy PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej a Politechniką Śląską.

W zakresie badań i rozwoju strony zadeklarowały gotowość do prowadzenia wspólnych projektów badawczych i rozwojowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, wzajemne prezentowanie i propagowanie osiągnięć oraz aplikowanie o środki umożliwiające efektywną realizację projektów wspólnych.

Umowa dotyczy również szeroko pojętej współpracy w zakresie edukacji. PWiK zapewniło, iż gotowe jest dzielić się posiadaną wiedzą ekspercką i mieć wkład w powstające na uczelni prace dyplomowe, doktorskie i projekty inżynierskie. Dzięki nawiązanej współpracy studenci będą mogli realizować staże i praktyki, a także uczestniczyć w wycieczkach dydaktycznych z możliwością zwiedzania obiektów Spółki oraz dostępem do urządzeń i technologii.

Politechnika Śląska ze swojej strony umożliwi pracownikom PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej uczestnictwo w kołach dyskusyjnych oraz wykładach otwartych. Zapewniła także, iż gotowa jest przekazywać studentom informacje o możliwościach i warunkach zatrudnienia w przedsiębiorstwie, a także wspierać PWiK w naborze kadry inżynierskiej spośród absolwentów.

Politechnika2.jpg

Politechnika1.jpg