26 września 2023

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kokota 203 A w Rudzie Śląskiej to kolejna inwestycja realizowana przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, która przekłada się na poprawę jakości i standardu życia mieszkańców naszego miasta oraz przyczynia się do ochrony środowiska.

  • Opis inwestycji – „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kokota 203 A w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach”
  • Lokalizacja i cel inwestycji – ul. Kokota 203A, uzbrajanie terenu w sieć kanalizacyjną zgodnie z umową ramową
  • Wykonawca zadania – Ekipa PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
  • Wartość zadania – 62,4 tys. zł
  • Rozpoczęcie robót – 11.09.2023 r.
  • Przewidywane zakończenie robót – 30.10.2023 r.

Nowa sieć kanalizacji sanitarnej umożliwia likwidację osadników bezodpływowych, dzięki czemu ograniczeniu ulega proces przedostawania się niebezpiecznych substancji, zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, do wody oraz gleby.