1 września 2021

Szanowni Klienci!

Zgodnie z zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE trzyletnią taryfą za wodę i ścieki, z dniem 5 października 2021 r. zmieniają się ceny dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ruda Śląska oraz na terenie części miasta Świętochłowice.
Cena 1 m3  wody ulega podwyższeniu o 13 groszy, natomiast cena ścieków o 29 groszy brutto.
Opłaty abonamentowe pozostają na tym samym, niezmienionym poziomie przez cały okres obowiązywania taryfy (2019 – 2022).
Pełna treść taryfy dostępna jest w zakładce „Oferta / Taryfy za wodę i ścieki”.

ceny wody.jpg