15 grudnia 2021

Szanowni Klienci,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, iż od 1 stycznia 2022 r. wprowadza zmianę we wzorze umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków w zakresie terminu wystawiania faktur. 
Od 1 stycznia 2022 r. faktury obejmujące należności za świadczone usługi będą wystawiane w terminie do 15 dni od dnia dokonania odczytu wodomierza (dotychczas termin ten wynosił 7 dni). 
Powyższa informacja dołączona jest obecnie do wystawianych faktur za dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków za miesiąc grudzień.
Wprowadzona zmiana związana jest z prowadzonymi działaniami mającymi na celu wdrożenie nowego systemu stacjonarnych odczytów wodomierzy opartego 
o telemetrię.