1 lutego 2024

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej wzbogaciło swoją flotę pojazdów służbowych o dwa nowe samochody elektryczne. Opel Combo E oraz Dacia Spring wykorzystywane będą do realizacji zadań Spółki z zakresu monitoringu sieci wodociągowej, wykrywania i lokalizacji awarii, odczytów wodomierzy oraz nadzoru nad prowadzonymi pracami brygad.

Ich zaletą poza ekologicznym napędem, bez emisji spalin i hałasu silnika, są niskie koszty ładowania. W tym celu na terenie Spółki powstały dwa stanowiska wyposażone w stacje szybkiego ładowania.

Należy podkreślić, że Spółka sama produkuje energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Obecnie na terenie oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum” oraz na dachu budynku Dyrekcji rudzkich wodociągów działa prawie 900 modułów paneli fotowoltaicznych, które wytwarzają energię elektryczną dla potrzeb przedsiębiorstwa.

Według danych producenta nowym Oplem Combo E można przejechać do 300 km na jednym ładowaniu, natomiast samochodem Dacia Spring do 230 km  – co jest idealnym rozwiązaniem do poruszania się po mieście.

Nowe pojazdy to odpowiedź na wymagania Ustawy o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych, które nakładają na przedsiębiorców świadczących usługi publiczne obowiązek modernizacji floty.