13 stycznia 2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. uległ zmianie harmonogram dokonywania odczytów wodomierzy.
W przypadku wszystkich odbiorców odczyty rozliczane będą na ostatni dzień każdego miesiąca. Faktury za dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków wstawiane są w okresie od 1 do 15 dnia każdego miesiąca. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 / 34 24 246 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.