18 stycznia 2024

Drugi okres taryfowy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Szanowni Klienci,
informujemy, iż zgodnie z decyzją wydaną w dniu 2 lutego 2023 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, od dnia 11 lutego 2024 r., zacznie obowiązywać drugi okres taryfowy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ruda Śląska oraz na terenie części miasta Świętochłowice.

Trzyletnia taryfa została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 537 z późn. zmianami) i przepisami wykonawczymi tej ustawy oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

Decyzja GL.RZT.70.79.2022 (bip.gov.pl)

Taryfa2023.jpg

Wniosek o zatwierdzenie nowych stawek złożony został w związku ze zmianą warunków ekonomicznych prowadzonej przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej działalności. Dotyczyły one wyłącznie wzrostu ceny hurtowego zakupu wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach oraz zwiększenia kosztów zakupu energii.

W drugim okresie taryfowym wzrost ceny 1 metra sześciennego wody oraz 1 metra sześciennego odprowadzonych ścieków wyniesie 68 groszy brutto, w tym 15 groszy dla wody oraz 53 grosze dla odprowadzonych ścieków.

Ceny opłat abonamentowych pozostają na tym samym poziomie i wynoszą:

  • 4,96 zł brutto — dla osób posiadających tylko wodomierz główny i rozliczających się na podstawie faktury papierowej
  • 5,31 zł brutto — dla osób posiadających wodomierz główny i podlicznik na ogród, rozliczających się na podstawie faktury papierowej
  • 1,80 zł brutto — dla osób posiadających tylko wodomierz główny i rozliczających się w oparciu o e-fakturę/usługę sms
  • 2,16 zł brutto — dla osób posiadających wodomierz główny i podlicznik na ogród, rozliczających się w oparciu o e-fakturę/usługę sms