11 czerwca 2024

Twoje dane - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu - wykorzystamy do:

  • powiadomienia Cię o ważnych awariach, remontach, brakach wody i innych istotnych zdarzeniach
  • przypomnienia o terminie płatności faktury
  • wysłania na adres mailowy informacji, że Twój podlicznik na cele podlewania ogrodu, w podanym dniu utraci swoją cechę legalizacji wraz z wskazówkami, jak dokonać jego wymiany
  • poinformowania, że zmienia się taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zgodę możesz oznaczyć na wszystkich składanych do PWIK drukach, przy zakładaniu konta IBOK oraz przez Formularz kontaktowy.

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody/zgód. W tym celu wypełnij i przekaż PWIK formularz wycofania zgody, który możesz pobrać w zakładce „Strefa Klienta” (załącznik nr 40) lub w Biurze Obsługi Klienta.

Zgoda.jpg