15 maja 2019

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej  od godz. 12.00 do godz.16. 00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicach :
1. Orzegowskiej
2. Jana Matejki. 
Czas wyłączenia poszczególnych odcinków sieci wodociągowej może ulec zmianie  w zależności o d zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. 
Za powstałe niedogodności przepraszamy.