×

WAŻNY KOMUNIKAT!

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 1 lipca wznawia bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym informujemy, że Biuro Obsługi Klienta i kasa będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych pracowników, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

  • obsługujemy tylko klientów w maseczkach (poprawnie założonych) oraz w rękawiczkach jednorazowych,
  • przy wejściu do budynku wymagamy dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym umieszczony jest przy wejściu),
  • wewnątrz budynku BOK może znajdować się tylko 1 osoba.

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiczne, zachęcamy Państwa, do załatwiania spraw w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
  • drogą elektroniczną: bok@pwik.com.plawarie@pwik.com.pl
  • pod numerami telefonów: Biuro Obsługi Klienta 32 / 34 24 300, bezpłatny numer awaryjny 994.

Ponadto ponownie informujemy, iż nadal wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe zmiany nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Informacja z dnia 06.08.2019 r.

6 sierpnia 2019

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej  w dniu  09 / 10. 08. 2019 r.  od godz.  22:00  do godz.  06:00  nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicach ; 1. Jana III Sobieskiego,  2.  Piastowskiej ,  3.  Na Łąkach ,  4.  Potokowej ,  5.  Jana  Gierałtowskiego ,  6.  Jana  Dobrego , 7.  Ogrodowej ,  8.  Nad  Bytomką ,  9.  Zwycięstwa ,  10.  Isaaka  Dunajewskiego ,  11.  Ks. Józefa  Czempiela ,  12.  Kędzierzyńskiej ,  13.  Przy Kolei ,  14.  Szczęść  Boże ,  15.  Ballestremów ,  16.  Marii  Konopnickiej ,  17.  Wincentego  Janasa ,  18.  Wolności  od  nr.  1  do  nr.  19 ,  19.  Powstańców ,  20.  Bankowej ,  21.  Starowiejskiej ,  22.  Wiktora  Bujoczka ,  23.  Emanuela  Smołki ,  24.  Andrzeja  Mielęckiego ,  25.  Gustawa  Morcinka ,  26.  Władysława  Żeleńskiego ,  27.  Karola  Miarki ,  28.  Antoniego  Maya ,  29.  Stefana  Żeromskiego ,  30.  Marii  Skłodowskiej  Curie ,  31.  Plac  Chopina ,  32.  Antoniego  Sieronia ,  33.  Macieja ,  34.  Ryszarda  Sprusa.  Czas wyłączenia poszczególnych odcinków sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.  Za powstałe niedogodności przepraszamy.