6 sierpnia 2019

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej  w dniu  09 / 10. 08. 2019 r.  od godz.  22:00  do godz.  06:00  nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicach ; 1. Jana III Sobieskiego,  2.  Piastowskiej ,  3.  Na Łąkach ,  4.  Potokowej ,  5.  Jana  Gierałtowskiego ,  6.  Jana  Dobrego , 7.  Ogrodowej ,  8.  Nad  Bytomką ,  9.  Zwycięstwa ,  10.  Isaaka  Dunajewskiego ,  11.  Ks. Józefa  Czempiela ,  12.  Kędzierzyńskiej ,  13.  Przy Kolei ,  14.  Szczęść  Boże ,  15.  Ballestremów ,  16.  Marii  Konopnickiej ,  17.  Wincentego  Janasa ,  18.  Wolności  od  nr.  1  do  nr.  19 ,  19.  Powstańców ,  20.  Bankowej ,  21.  Starowiejskiej ,  22.  Wiktora  Bujoczka ,  23.  Emanuela  Smołki ,  24.  Andrzeja  Mielęckiego ,  25.  Gustawa  Morcinka ,  26.  Władysława  Żeleńskiego ,  27.  Karola  Miarki ,  28.  Antoniego  Maya ,  29.  Stefana  Żeromskiego ,  30.  Marii  Skłodowskiej  Curie ,  31.  Plac  Chopina ,  32.  Antoniego  Sieronia ,  33.  Macieja ,  34.  Ryszarda  Sprusa.  Czas wyłączenia poszczególnych odcinków sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.  Za powstałe niedogodności przepraszamy.