12 września 2019

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 10.30 do godz.14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Promiennej od nr. 1-7 oraz ul. Porębskiej 5.
Czas wyłączenia poszczególnych odcinków sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.