5 czerwca 2019

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz.08.00 do godz. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Aleja Dworcowa. 
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie  zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. 
Za powstałe niedogodności przepraszamy.