16 listopada 2018

Aktualnie nie wystąpiły żadne awrie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście.