30 czerwca 2021

[aktualizacja - przerwa do godz. 16.00]. W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej do godz. 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. E. Kokota (od. ul. Sportowców do ul. Powstańców Śląskich). Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.