29 grudnia 2021

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godziny 9:30 do godziny 11:30 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Świętochłowickiej.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.