29 lipca 2022

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 10.00 do godz. 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Ks. J. Niedzieli od numeru 29 do numeru 37.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.