27 lipca 2022

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 8.00 do godz. 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. 1 Maja 194-208, Żwirki i Wigury, Radosnej.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.