23 listopada 2021

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 09.00 do godz. 11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Paderewskiego 4,9,11.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.