23 maja 2022

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 11.30 do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Ks. Niedzieli od nr 29 do nr 37.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.