22 września 2021

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 9.30 do godz.12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Wyzwolenia od nr 178 do nr 202. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.