22 czerwca 2021

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej do godz. 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Halembskiej (od ronda do skrzyżowania z ul. Młyńską i Sejmu Śl.). Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.